תנאי שימוש באתר "שר פיטנס"

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון נקבה אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

1. חברת שר פיטנס בע"מ (להלן: "שר פיטנס" או "החברה") מברכת אותך על השימוש באתר האינטרנט שלה (https://www.sher-fitness.co.il/) ו/או בשירותיה.

2. השימוש באתר האינטרנט לרבות התכנים המוצגים בו בכתב, בתמונות, בקול, בוידיאו וכן בכל אמצעי שהוא הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד המאפשר קריאה או צפייה בתכנים (מתכונים, תזונה, אימונים, כתבות, סקירות, ניתוחים וכו') הינם בכפוף לתנאי השימוש. אנא ממך, תקראי את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן בכל תחילת שימוש באתר את מצהירה כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או הבאים מכוחה ואחריה, בכל הקשור לתנאי שימוש אלה.

3. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש באתר, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא קבלת הסכמתך את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, עלייך לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לחברה בכתובת דוא"ל office@sher-fitness.co.il והחברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

5. החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את זמינות השירותים, מראהו והתכנים המוצגים בו מבלי להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6. השימוש באתר, בתכנים, ובשירותים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או הבאים מכוחה ואחריה, בכל הקשור לתנאי שימוש אלה.

7. השימוש בתכנים המוצגים באתר, לרבות אך לא רק, מתכונים, תזונה, אימונים, כתבות, סקירות, ניתוחים וכו', ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

8. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לתזונה ו/או דיאטה ו/או שיטת אימון.

9. ייתכן ויופיעו באתר קישורים ו/או הפניות לאתרים אחרים והחברה לא מתחייבת כי כל הקישורים שבאתר יהיו תקינים. מובהר בזאת כי אין בעצם הימצאות של קישור מסוים באתר ללמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

10. את נדרשת שלא לפרסם תכנים בעלי אופן מיני, גזעניים, מאיימים, מזיקים, פוגעים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות (פליליות או אזרחיות), תכנים המכילים מידע בעלי אופן מסחרי או פרסומי, תכנים שזכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך, וירוסים.

11. החברה רשאית למחוק או לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר.

12. במקרה שמצאת בתכנים הנמצאים באתר תכנים לא חוקיים ו/או לא מוסריים ו/או שלא עומדים במגבלות תנאי השימוש באתר את מתבקשת להודיע לחברה על כך בכתובת דוא"ל office@sher-fitness.co.il והחברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

13. תשומת ליבך לעובדה כי התכנים שאת מפרסמת יהיו חשופים לכל משתמשי האתר והאינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות את עלולה לקבל לתכנים שפרסמת, מי יגיב ובאיזה אופן. החברה ממליצה לך לנהוג במשנה זהירות בתכנים שאת מפרסמת. פרסום תכנים באתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה ואין ולא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או הבאים מכוחה ואחריה, בכל הקשור לתגובות אלו או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות לתכנים שפרסמת.

14. אם את סבורה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך, או שהתוכן מפר את זכויותייך, את מוזמנת לפנות לחברה בכתובת דואר אלקטרוני: בכתובת דוא"ל office@sher-fitness.co.il והחברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהם התכנים הפוגעים או המפרים, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו.

15. בפרסום תכנים באתר את מקנה לחברה רישיון חינם, ללא הגבלת זמן, לעשות שימוש בתכנים שפרסמת לפי שיקול דעתה של החברה. את מאשרת ומסכימה כי לא תהי זכאית לכל תשלום בגין פרסום התכנים באתר ו/או בשימוש של החברה בתכנים.

16. מלא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות מסחריים (רשומים ולא רשומים) – לרבות אך לא רק, טקסטים, תמונות, קול, וידאו, מתכונים, תגובות, תוכנה, עיצוב האתר, קוד האתר, וכן כל חומר אחר הכלול באתר – הינן של החברה בלבד וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל.

17. התכנים באתר מיועדים לשימושך האישי בלבד.

18. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג, לשדר, להציג בפומבי, ליצור יצירות נגזרות, לתרגם או למסגור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה בכתב של החברה.

19. בשימוש באתר את מסכימה ומאשרת לחברה להשתמש במידע שאת מספקת או מעמידה לרשותה או שהיא עשויה לאסוף בקשר לשימושך באתר.

20. באתר זה עשוי לעשות שימוש בסקריפט מעקב (פיקסל מעקב), קבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועות הגולשים, הרגלי הגלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה באתר. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת הקבצים על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מהקבצים יפקעו כשתסגרי את הדפדפן וחלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.

21. בהרשמתך לרשימת תפוצה את נותנת לחברה את הסכמתך לרישום פרטייך ושימוש בפרטייך, וכן מבקשת להצטרף למאגר מכותבי החברה לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל ולטלפון הנייד שלך – דיוור אשר ישלח מידי פעם על ידי החברה. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.

22. במקרה ותפרי את תנאי השימוש של האתר, החברה רשאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. הנך מתחייבת לשפות את החברה, עובדיה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרה שלך את תנאי השימוש באתר.

23. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

Powered by - Wemake

wemake whatsapp היי, צריכה עזרה? אנחנו כאן
שר פיטנס - הרזיה וחיטוב הגוף wemake whatsapp
wemake chat היי 😊

wemake chat כיצד נוכל לעזור לך?
התחל שיחה
Powered by wemake